Učitel a mistr Reiki  Zdeněk Janík

Vyučuji tři základní stupně Reiki s důrazem na jeho křesťanskou stránku.

  • Reiki 1. stupeň
  • Reiki 2. stupeň
  • Reiki3. stupeň  - Reiki mistr


Jsem členem Reiki Association International.
(R.A.I. je největší mezinárodní asociace, která sdružuje léčitele a terapeuty.)

Moto: Pomáhat, učit, léčit.
Předáváme Reiki, tak, jak ho dal k užívání Dr. Usui, bez rozšiřování stupňů Reiki, kde zapracovala hlavně lidská fantazie a iniciativa.

Pět pravidel pro život:

  • Žij s vědomím, že jsi součástí Boha
  • Žij s vědomím, že všechno a každý je částí Tebe a Ty jsi částí jeho.
  • Žij podle všeobjímající lásky, protože Reiki je láska.
  • Prožívej svou zodpovědnost v tomto životě.

Pokora neznamená ani lhostejnost, ani pasivitu.

  • Ne jen léč s Reiki, ne jen uč s Reiki – žij s Reiki.

                               
F.E.Eckard Strohm

Co je Reiki?

Slovo Reiki pochází z japonštiny a znamená Univerzální, tedy božskou životní sílu. Reiki slouží pouze na léčení lidí, zvířat a rostlin.
Skrze zasvěcení získává žák neomezený kontakt na tento proud energie. Zasvěcení způsobuje silné zvýšení osobních vibrací žáka. Tím se odstraní bloky a podpoří učební procesy. Toto vede k většímu pokoji, otevřenosti a pozitivnímu přístupu k životu.

Dr. Mikao Usui

Historie Reiki:

Reiki znovu objevil ve druhé polovině 19. Století křesťanský mnich Dr. Mikao Usui. Tenkrát vyučoval na univerzitě v Kyoto. Jednou se ho studenti zeptali, jak léčil Ježíš. Protože v Bibli stojí, že léčil přikládáním rukou. A jelikož neuměl tuto metodu a ani neuměl odpovědět na tuto otázku, vydal se hledat odpověď. Mnoho roků hledal tyto stopy u známých spirituálních mistrů a léčitelů.  V jednom starém sanskrtském spisu našel opis staré metody, pomocí Boží universální energie.

Našel i příslušné symboly, které měly velký význam při jejich působení. Nebyl tam však žádný návod na jejich používání. Rozhodl se meditovat nad významem symbolů. Šel na svatou horu Kuryama a postil se.  21. den ráno měl vizi a silný spirituální zážitek. Viděl paprsek světla, který pronikl do jeho čelové čakry a upadl do transu. V transu viděl symboly, jakoby napsané zlatým světlem a vpálily se do jeho těla a duše. Přitom poznal význam symbolů a božský původ této energie. Pochopil, že získal přímým působením zasvěcení.

Na zpáteční cestě zakopl o kámen a noha mu začala krvácet. Intuitivně si položil ruku na ránu a poprvé jím proudila Reiki. Zastavila bolest a rána přestala krvácet.

Strávil další úsek života na území Kyota. Jeho pacienti byli nemocní žebráci. Jako zdraví odcházeli z chudobných čtvrtí. Začali se ale po čase vracet zpět. Důvod byl, že jim tento život připadal těžký.

Dr. Usui poznal význam kosmického zákona, že dávání a braní musí být v rovnováze. Je potřeba pacienty nejen léčit, ale i přivést je k zodpovědnosti za sebe samého a proto se rozhodl Reiki učit. Usui poznal i největší vlastnost Reiki. ,,Božskou svobodu”.Kontakt

Telefon: 777279917

E-mail: zdenek@reiki-janik.cz

Třebětínská 18   679 61 Letovice


Kurzy

Název kuzu Datum konání Čas konání Místo konání
Reiki I 20.1. 2017
21.1. 2017

16:00 - 19:00
9:00 - 12:30

Třebětínská 18 Letovice

Reiki II

19. 2. 2016

20. 2. 2016

16:00 - 19:00
9:00 - 12:30
Třebětínská 18 Letovice
Reiki Mistr 6.11 2015 16:00 - 19:00 Třebětínská 18 Letovice
       

Ceny kurzů

Reiki I 1.620,- Reiki II 2.990,- Reiki mistr 8.990,-

jezero